Class Sixth : -                                     Teacher : Ms. Mohini Chauhan

Student’s Name Sponsor’s Name
Arti Nagar             Ms. Menakshi Rao,USA
Bhagyashree Ms. Lalita Prasad, New Delhi
Kareena Kaur           Mr. Udai Sodhi, New Delhi
Kismat Nayak           Mr. Alankar Khanna, Jaipur
Komal Atakan           Mr. Sachin Sogani, Jaipur
Lakshmi Lungariya      Mr.Devendra Taneja,New Delhi
Manisha Khateek      Mr. H.C.Sogani, Jaipur
Megha Shekhawat Mr. B. K. Bhanot, Godhara
Neetu Khateek         
Payal Samariya         Mr. Jai Singh Chauhan, Jaipur
Pooja Dhanka           Ms. Aditi Jain,USA
Pooja Jangir Mr. N.K. Garg, Nagpur
Reena Chandoriya Mr. Vijay Haritwal,Delhi
Sakshi Dhanka          Mr.M.M Joshi,Surat
Santosh Badaya         Mr. Gaurav Taneja, Mumbai
Sapna Bairwa   Ms. Simran Bassi, New Delhi
Sapna Rana             Mr. Suresh Jain, New Delhi
Seema Kharra         Mr.S.K Godika Jaipur
Shiwani Shekhawat    Mr. Vijay Haritwal,New Delhi
Sunita Prajapat      Mr.Ravi Manot
Surbhi Sain Dr.Asha Pandey, Jaipur
Tanu Mahawar (Dhanka)      Ms. Simran Bassi, Delhi
Versha Kaur            Mr.Devendra Taneja,New Delhi