Class III :                                    Teacher : Ms. Ranu Moolchandani

Student’s Name Sponsor’s Name
Anjali Kaur  
Anjali Godiwal  
Anjali Kumari Mr. Sanjay Agarwal, Jaipur
Anushka Meena  
Areen Kaur           PrimTech Printers Solution,Mumbai
Asha Bairwa          Ms. Krishna Bhatnagar, Jaipur
Durga Chandoria      Dr. R. N. Agarwal,USA
Jayshri Burman  
Jasvindra Kaur  
Jyoti Gothwal         
Kajal Bairawa        Mr. Ashish Kothari, Ahmedabad
Kanika Kumawat  
Komal  
Khushboo Chawaria    Dr.R.N Agarwal,USA
Khushboo Rao          
Khushboo Sake        Dr.R.N Agarwal,USA
Khushi Dholiral      Mr.Sunil Kumar Nagpal Jaipur
Lakshmi Nayak        Dr.R.N Agarwal,USA
Lakshmi Mahawar  
Lalita Solanki       Dr.R.N Agarwal,USA
Manisha Kumari Chauhan Mr. Amarjit Sodhi,U.S.A
Monika Devalvad      Dr.R.N Agarwal,USA
Muskaan Bano Dr. Hemant Malhotra, Jaipur
Nikita Indoriya  
Paramjeet Kaur     (A) Dr.R.N Agarwal,USA
Pinki Nainwal        Dr.R.N Agarwal,USA
Pramjeet Kaur (B)  
Priya Sonwal         Dr. R.N. Agarwal,USA
Priyanka Chauhan     Dr.R.N Agarwal,USA
Shivani Sain  
Komal