Class Fourth: -                        Teacher : Ms. Prabhjeet Kaur

Student’s Name Sponsor’s Name
Anita Bafna          Mr. Ashoke Ghoshe, New Delhi
Archna Parewa        Dr. R. N. Agarwal,USA
Gunjan Mahawar       Dr. R. N. Agarwal,USA
Kusum Mahawar        Ms. Charu Saraogi, Jaipur
Kashish Shrimal  
Kajal Yadav  
Lakxmi Dhanka        Mr.Munish ,New Delhi
Maheshwari Pingoliya  
Mausam Raj           Dr. R.N. Agarwal,USA
Nargis Kaur          Dr. R.N. Agarwal,USA
Neetu Sahu           Ms. Simran Bassi, New Delhi
Nikita Lungaria      Ms. Ujjwal Daga, Dubai
Priya Chandoriya     Mr.Munish ,New Delhi
Pushpa Mawar         Mr. Mahesh Sharma, Mumbai
Rakhi Sanghelia      Mr. Abhishek Ahuja, New Delhi
Radhika Godiwal  
Sapna Tak            Ms. Irina Garg, Jaipur
Saroj Jonwal         Mr.Jagdish Loungani Jaipur    
Sonu Kumhar          Mr. Siddharth Khanna, Jaipur
Tanu Dhanka           
Vandana Tak          Dr. R.N. Agarwal,USA
Tina Khinchi          Avinash Rao ,U.S.A
Tanu Dabi